Aktuality - Rozhodnutí o stravování ve školním roce 2019/20
zveřejněno: 02.07.2019

Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, rozhodla takto:

VŠICHNI ŽADATELÉ O STRAVU, VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20, BYLI KE STRAVOVÁNÍ PŘIJATI.

                      
© Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, Č. Budějovice      
O nás | Ubytování studentů | Stravování | Hotelové ubytování | Admin