Aktuality - Přihláška k ubytování a stravování na školní rok 2022/2023
zveřejněno: 22.02.2022

Přihlášku vyplňte prosím čitelně a zašlete podepsanou, poštou nebo mailem, na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky. Konečný termín pro podávání přihlášky je 25. 5. 2022. Rozhodnutí o umístění či neumistění žáka podléhá správnímu řízení a o jeho výsedku budete informováni doporučeným dopisem, koncem měsíce května 2022.

Přihláška je ke stažení zde.

                      
Prohlášení o přístupnosti | O nás | Ubytování žaků | Stravování | Hotelové ubytování | OP VVV projekty | Admin

Cookies - Na našich stránkách jsou použity pouze dočasné soubory Cookie k dané relaci (Session Cookies),
které se smažou při zavření prohlížeče.

© Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, Č. Budějovice