Aktuality - Přihláška k ubytování a stravování na školní rok 2023/2024
zveřejněno: 24.01.2023

Přihlášku vyplňte prosím čitelně a zašlete podepsanou poštou obyčejně (ne doporučeně) nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky. Konečný termín pro podávání přihlášky je 26. 5. 2023. Rozhodnutí o umístění či neumistění žáka podléhá správnímu řízení a o jeho výsedku budete informováni doporučeným dopisem, koncem měsíce května 2023. Termín podání přihlášky neovlivňuje výsledek přijímacího řízení, je pouze nutné dodržet konečný termín!!


ke stažení: prihlaska-2023-24.pdf
                      
Prohlášení o přístupnosti | O nás | Ubytování žaků | Stravování | Hotelové ubytování | Projekty | Admin

Cookies - Na našich stránkách jsou použity pouze dočasné soubory Cookie k dané relaci (Session Cookies),
které se smažou při zavření prohlížeče.

© Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, Č. Budějovice