Základní legislativa
 • Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků - 75/2005 Sb.
  (22.05.2015)
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - 410/2004 Sb.
  (22.05.2015)
 • Vyhláška o školním stravování - 107/2005 Sb.
  (22.05.2015)
 • Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních - 108/2005 Sb.
  (22.05.2015)
 • Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky - 389/2006 Sb.
  (22.05.2015)
 • Vyhláška o zájmovém vzdělávání - 74/2005 Sb.
  (22.05.2015)
 • Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - 563/2004 Sb.
  (22.05.2015)
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon - 561/2004 Sb.
  (22.05.2015)
                      
Prohlášení o přístupnosti | O nás | Ubytování žaků | Stravování | Hotelové ubytování | Projekty | Admin

Cookies - Na našich stránkách jsou použity pouze dočasné soubory Cookie k dané relaci (Session Cookies),
které se smažou při zavření prohlížeče.

© Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, Č. Budějovice