PROJEKTY OP VVV

Stručný popis projektu OPVVV:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků a na podporu rozvojových aktivit a spolupráci s veřejností. V domově mládeže probíhá v současné době realizace tří aktivit v rámci OPVVV.

Cíle projektů:

Aktivita: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení

Cíl: rozvíjení znalostí a dovedností, výměna zkušeností mezi pedagogy z našeho a z hostujícího domova mládeže, následné zvyšování kvality přímé výchovné činnosti se svěřenými žáky. Oblast této aktivity bude zaměřena na sportovní činnost.

Termín aktivity: 11. 10.  a 18. 10. 2021

 

Aktivita: Klub pro žáky DM - čtenářský klub

Cíl: rozvíjení klíčových kompetencí žáků v souladu se ŠVP, získávání znalostí a dovedností. Rozvoj žáků pomocí literatury a rovněž profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Termín aktivity: 24. 5. - 27. 10. 2021

Aktivita: Projektový den mimo DM

Termín aktivity: 5. 10. 2021 

Projektový den probíhal v historickém centru města Český Krumlov a na nádvořích přilehlého zámku. Cílem této aktivity byl rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků, podpora společného vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Historický výklad odborníka z praxe měl  vzdělávací charakter a byl zaměřen na významné dějinné události 20. století, které ovlivnily život v tomto městě.

O průběhu akce a zkušeností z průběhu realizace projektového dne mimo DM byla na poradě pedagogických pracovníku informována Pedagogická rada. Vychovatelé, kteří se zúčastnili projektového dne, popsali ostatním kolegům celkový průběh a realizaci této akce, vysvětlili použité metody. Dále předali nově získané informace, zveřejnili poznatky získané z historického výkladu, které lze použít při dalším vzdělávání v domově mládeže.

NA DANÉ PROJEKTY BYLA POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EU!

Dne 06.05.2022 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016564 (dále jen „ZZoR“). V průběhu realizace projektu byly naplněny výstupy jednotek zvolených aktivit odpovídající 100 % poskytnuté částky dotace.

 

Za realizaci odpovídá:

Mgr. Křížová Lucie, ředitelka DM a ŠJ, tel: 737 046 354

 

 

 

 

                      
Prohlášení o přístupnosti | O nás | Ubytování žaků | Stravování | Hotelové ubytování | Projekty | Admin

Cookies - Na našich stránkách jsou použity pouze dočasné soubory Cookie k dané relaci (Session Cookies),
které se smažou při zavření prohlížeče.

© Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, Č. Budějovice