PROJEKTY OP VVV

Stručný popis projektu OPVVV:

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků a na podporu rozvojových aktivit a spolupráci s veřejností. V domově mládeže probíhá realizace tří aktivit v rámci OPVVV.

 

Cíle projektů:

Aktivita: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení

Cíl: rozvíjení znalostí a dovedností, výměna zkušeností mezi pedagogy a následné zvyšování kvality přímé výchovné činnosti se svěřenými žáky.

 

Aktivita: Klub pro žáky DM - čtenářský klub

Cíl: rozvíjení klíčových kompetencí žáků v souladu se ŠVP, získávání znalostí a dovedností. Rozvoj žáků a i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Aktivita: Projektový den mimo DM

Cíl: rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků, podpora společného vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků.

 

 

NA DANÉ PROJEKTY JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EU!

 

 

Za realizaci odpovídá:

Mgr. Křížová Lucie, ředitelka DM a ŠJ, tel: 737 046 354

 

 

 

 

                      
Prohlášení o přístupnosti | O nás | Ubytování žaků | Stravování | Hotelové ubytování | OP VVV projekty | Admin
© Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, Č. Budějovice